Včelí bioenergie (ovčelení)

Někteří lidé věří, že každý předmět (živý či neživý) vyzařuje do svého okolí určitý druh energie. Někteří u sebe nosí různé minerály – drahé kameny, které mají dodávat sílu, či léčit. Díky těmto přírodním silám se také cítíme dobře v přítomnosti zvířat, v lese, či u vody. 

Stejně tak i včely vyzařují jisté energetické pole, které nám může být ke prospěchu, protože má na lidské tělo harmonizační účinky. Ovčeluje se vzduch, voda, ale také je možné tímto zákrokem možné posílit účinek různých mastí. Někteří lidé dokonce tvrdí, že se ovčelením dá zkvalitnit víno, či pálenka. My ovčelení používáme na pitnou vodu a na posílení učinků naší propolisové masti.

Kromě terapie pitím takto ošetřené vody, nebo dýcháním úlového vzduchu pomocí speciálně upraveného úlového příslušenství a dýchací masky, se rozmáhá i pobývání nebo nocování osob poblíž včelstev. Pro tento účel slouží speciálně upravené včelíny. Lůžka umístěná bezprostředně v okolí včelích společenství zaručují působení včelí bioenergie, bez obav z přímého kontaktu se včelami a jejich žihadly.

Tyto účinky je ovšem složité prokázat vědecky a samozřejmě se nabízí otázka, zda nejde pouze o placebo efekt. Takže nezbývá, než vyzkoušet a udělat si vlastní názor.

Instagram
Facebook