Pyl

Pyl se skládá z jednotlivých pylových zrn, což jsou samčí pohlavní buňky rostlin. Ty včely sbírají během hledání nektaru na květech rostlin a ukládají je do speciálních košíčků umístěných na posledním páru nohou do tzv. rousků. 

Pylu se také se mu říká „včelí chleba“, obsahuje totiž bílkoviny potřebné pro život včel. Přinesený pyl včely ukládají do prázdných buněk, ze kterých je dle potřeby odebírán.

Instagram
Facebook